An Evening with Julie Fowlis

An Evening with Julie Fowlis

An Evening with Julie Fowlis

7pm – 8.30pm, The Lemon Tree, 5 West North Street, Aberdeen AB24 5AT

Brought up on North Uist in Scotland’s Outer Hebrides, Julie Fowlis has been a proud standard bearer for Gaelic music and culture over the course of a solo career which has spanned three highly acclaimed studio albums. As her voice reaches new audiences thanks to her work on Disney.Pixar’s Brave, come and enjoy an enchanting performance of one of Scotland’s true contemporary treasures.

£8/£6c

 

Oidhche còmhla ri Julie Fowlis

7pm – 8.30pm, The Lemon Tree, 5 West North Street, Obar Dheathain

Rugadh is thogadh Julie Fowlis ann an Uibhist a Tuath anns na h-Eileanan Siar, is ’s e suaicheantaiche measail a th’ innte airson ceòl is cùltar na Gàidhlig. Na dreuchd gu seo, chlàraich i trì albaman stiùideo cliùthaichte, is tha a guth a’ tàladh luchd-èisteachd ùra le taing don obair aice air Disney.Pixar’s Brave. Thigibh còmhla rinn is mealaibh cuirm-chiùil gheasach le tè de fìor ìomhasan co-aoiseach na h-Alba.


Post a review