May Festival Sandy NicDhomhnaill Jones & Seonag Monk Something Different

May Festival Sandy NicDhomhnaill Jones & Seonag Monk

Join prize-winning poet, singer and harpist Sandy NicDhòmhnaill Jones and award-winning writer and broadcaster Seonag Monk to discuss their fantastic, diverse bodies of work and their up and coming projects in this exclusive event.  Tha Sandaidh, a choisinn duais ’son a bàrdachd, cuideachd aithnichte mar sheinneadair ’s mar chlàrsair  agus tha Seonag, mar an ceudna air duaisean a chosnadh ’son a cuid sgrìobhadh agus craoladh.Lìbhrigidh na leadaidhean seo na tha romhpa, agus na tha iad air a dhèanamh a cheana, aig a’ chruinneachadh mhìorbhaileach seo.  Book Signing: 2.30pm, May Tent, King’s Lawn.  This event is sponsored by the Gaelic Books Council.  

Linklater Rooms

 


Post a review