Skip to main content

Theatre Gu Leòr in association with An Lanntair

Stornoway, Quebec

  • 06 Apr 2023
  • 7:00pm
  • Lemon Tree

Overview

Theatre Gu Leòr in association with An Lanntair

Stornoway, Quebec

Quebec, 1888. A snowstorm traps five people in a remote saloon. One of them is a bounty hunter. Another is the most wanted man in Canada.

To some, Donald Morrison, the Megantic Outlaw, was one of the most notorious villains of his day, but to the close-knit community of Gaelic migrants from Lewis, he was one of their own.

Hot on his heels is badass Barra woman, Màiri McNeill – a whisky-fuelled, pistol-slinging, bounty hunter.

She has history and a score to settle.


Quebec, 1888. Tha còignear air an glacadh le stoirm-sneachda ann an taigh-òsta iomallach. Nam measg tha am Fògarrach Mhegantic. Agus cuideachd tè a tha air a thòir.

Bha Dòmhnall Moireasdan ainmeil air feadh Canada mar eucoireach, ach don choimhearsnachd aige fhèin, Leòdhasaich anns na bailtean beaga taobh sear Quebec, b’ e gaisgeach a bh’ ann.

A’ tighinn às a dhèidh tha Màiri NicNèill, bounty hunter à Barraigh o thùs a tha a’ cheart cho measail air drama is a tha i coimeasach le gunna.

Tha eachdraidh eadar an dithis, agus rudan ri rèiteachadh.

Western mu Shiaraich, le cèilidhean agus an Colt .45s

 

Subtitled throughout in English.

 

Important information

Age 12+
Mild swearing and violence
Mild historical drug use (ether)

Price

£13.20

Friends

Friends’ discount

Friends: 2 FOR 1